PROVOZ E-SHOPU BYL UKONČEN

Vážení zákazníci,

omlouváme se, ale provoz e-shopu byl ukončen. Objednávky již není možné provádět.

Děkujeme za pochopení.
1komentářů

Dřevostavby, dřevodomky, dřevěné stavby, roubené domy a srubové domy

Kouzlo dřevěnic, roubenek či srubů spočívá ve spojení člověka s přírodou, použitém ekologickém materiálu i izolačních vlastnostech. Seznamte se s výhodami a nevýhodami bydlení v dřevěných stavbách a zásadami jejich pořizování.
Vydáno: 12.08.2013 ▪ Autor: ▪ Přečteno: 11518x

Nastává opět chvíle na proložení našich článků, které souvisí hlavně s mobiliářem a vybavením interiéru, jiným tématem pro zpestření. No a všeho, co s tímto tématem má co dočinění. Máme za sebou ložnice a naše exkurze byla obsáhlá, ale pro potřebnou orientaci vhodná.  

Kam se vydáme nyní? Nadpis nám otvírá téma dlouhodobě frekventované a velmi zajímavé. Mluvíme-li o dřevostavbách a všem, co toto téma postihuje, dostáváme se od historických souvislostí, až po velmi propracované a sofistikované postupy a výsledné stavby. Odráží se zde aspekty již zmiňovaných ekologických zásad našeho bydlení, nízkoenergetické či  pasívní stavby, finanční a časových úspor aj. Může to být zajímavé? No, to si pište!!! Nebo - to si teda přečtěte!!! 

1. Moderní dřevostavba, Foto: chicagogeek
1. Moderní dřevostavba
Foto: chicagogeek
Je mnoho hledisek, jak dělit dřevěné stavby. Nicméně nemá smysl pitvat dřevostavby odstupňované podle energetické náročnosti, podle použitých materiálů, podle střech…

Takto můžeme pokračovat, dokud nám nedojdou síly  a invence. Ne, tudy cesta nevede. Popíšeme si pouze základní vlastnosti a možnosti. Ostatní nám postihne popis realizace.

 

Typy dřevostaveb…

DŘEVOSTAVBY ROUBENÉ: stavba se provádí ze dvou, tří nebo čtyřstranně opracovaných trámů s přírodní izolací ve spárách, s překrytím lištou. Vše nasucho, v rozích spoje na „rybinu“. Tento způsob stavby má hluboké kořeny v historii. Některé věci je zbytečné vymýšlet, když stačí jenom dobře „opisovat“ fortel a um našich předků, cit pro materiál a začlenění stavby do stávající přírody. Udělali jsme z toho celou vědu nazvanou „urbanismus“, ale je to vlastně jen obyčejný cit pro region, přírodu a naši sounáležitost s ní. Vydejte se do skanzenů na Veselém kopci (Vysočina u Hlinska) nebo v Rožnově (Beskydy) a inspirace je na světě. Roubené stavby jsou vlastně propracovanější variantou staveb srubových.

2. Roubenka - detail kladení a zhlaví trámů, Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
2. Roubenka - detail kladení a zhlaví trámů
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
3. Roubenka dvouplášťová - detail kladení a zhlaví trámů, Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
3. Roubenka dvouplášťová - detail kladení a zhlaví trámů
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

DŘEVOSTAVBY ROUBENÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ: stavba se provádí ze dvou, tří nebo čtyřstranně opracovaných trámů s přírodní izolací ve spárách, s překrytím lištou. Vše nasucho, v rozích spoje na „rybinu“. Dvě roubené stěny s izolační výplní mezi. Dříve se jako izolační výplň užívaly přírodní materiály jako konopí s příměsí pojiv a sody proti hoření a škůdcům. Stejně tak naši předci užívali slaměné balíky aj. Dnes se využívají izolace na přírodní bázi, ale průmyslově zpracované do rohoží, desek nebo sypkého materiálu.

4. Srub - detail kladení a zhlaví trámů, Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
4. Srub - detail kladení a zhlaví trámů
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
5. Roubenka, srub - dvou, tří, čtyřstranně opracované trámy, Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
5. Roubenka, srub - dvou, tří, čtyřstranně opracované trámy
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

DŘEVOSTAVBY SRUBOVÉ:  obdoba dřevostavby roubené, z klád spojované nasucho, horní kláda zapuštěná do zádlabu ve spodní. Nároží na „rybinu“ nebo přeplátováním s přiznaným zhlavím (konce klád) trámů. Vypadá to na řešení jako vystřižené z románů Jacka Londona nebo osídlování Divokého západu. Ovšem toto řešení se užívalo v našich zemích dávno před osídlením Ameriky. Stará slovanská hradiště např. u Mikulčic (jedno z center Velké Moravy, 6 – 10 st.) využívala hojně tento typ staveb. Bylo to opět věcí tehdejších možností, materiálů na stavby a rozvoje společnosti. Mluvíme tu o velké vyspělosti, stavebních dovednostech, úžasných na tehdejší dobu. Dobové rekonstrukce hradišť ukazují na velkou zručnost obyvatel a obranné schopnosti tehdejších sídel s využitím říčního koryta, palisád, srubů, zemnic (zapuštěné nebo polozapuštěné stavby), mostů. K tomu se právě hojně využívalo srubového způsobu spojování komponentů staveb.

6. Sendvičový systém, Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
6. Sendvičový systém
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

SYSTÉM TWO BY FOUR NEBO TWO BY SIXdřevěná rámová skeletová konstrukce s oboustranným opláštěním a izolací. Leckdy se vzhledem neliší ve výsledku od zděného domu. Nejčastěji používaný sendvičový systém. Tohoto systému se bude týkat naše další povídání.

PANELOVÉ DŘEVOSTAVBY: z dřevěného masívu přiznaného zevnitř, izolovaného vně.

SKELETOVÝ SYSTÉM: rámový systém s přiznanými trámy. 

CHATY, DOMKY, GARÁŽE, PŘÍSTŘEŠKY, PERGOLY, ALTÁNY AJ. 

Co je to dřevostavba?

Nepředpokládám, že vysoká škola stavební stanovila nějakou definici. Vzhledem k tomu, že dneska deklarovaná pizza šunková obsahuje 11 – 13% šunky a v horším případě žádnou, zkusím se s tím nějak popasovat. Viděno tímto specifickým, ryze českým pohledem, by tedy dřevostavba mohla být ze všeho, jen ne ze dřeva. Opak je pravdou. Je to stavba, která je „převážně“ konstruovaná ze dřeva. Procento není nikterak stanoveno, ale pokud si někdo postaví dřevostavbu, ztrácí smysl a logiku, vytvořit ji z jiného materiálu. Vezměme to od podlahy. Co všechno můžeme zaměnit za dřevo a dřevěné komponenty, případně materiály dřevo obsahující?

7. Dřevěný rodinný dům, Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
7. Dřevěný rodinný dům
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

PODLAHY (STROPY) - v přízemí dřevostavby se většinou nachází základová deska, popř. podsklepená část. Tato část stavby z technických, technologických i praktických   důvodů bývá betonová, popř. betonová a zděná. Ostatní stropy lze s úspěchem zaměnit za dřevěné konstrukce.

STĚNY - lze s úspěchem zaměnit kompletně za dřevěné konstrukce, s dopomocí moderních izolací.

STŘECHA - kompletní krovy, sedlová střecha, pultová střecha a podobně. Lze opět zaměnit za dřevěné konstrukce, mimo krytiny, oplechování izolací aj.

VÝPLNĚ OTVORŮ -  jako u jiných staveb lze použít veškeré dostupné materiály. 

KONSTRUKCE SCHODIŠŤ - lze bez problémů řešit pomocí dřevěných konstrukcí

ROZVODY A INSTALACE -  opět jako v každé jiné stavbě dle potřeby a vašich finančních možností. Rozvody vody nebo elektřiny nechejte na stávajících technologiích. Je dobré v tomto kontextu využívat úsporná řešení jako krby spojené se systémem ohřevu topné vody, zemní čerpadla, rekuperační jednotky, stínící techniku aj. Vzhledem k akumulačním vlastnostem stěn dřevostaveb, je dobré vybavit objekt tzv. „akumulační stěnou“. Tato nám umožňuje doplnit rozdílnost ve vlastnostech prostředí a zlepší tepelnou pohodu bydlení. To vše umožní ekologický, šetrný, úsporný a nezávislý standard objektu. 

GARÁŽE, ALTÁNY, PERGOLY AJ. - lze bez problémů řešit pomocí dřevěných konstrukcí. 

To je prozatím v kostce hlavní obrys našeho domečku. Jinými slovy to značí, že většinu nosných konstrukcí, obvodové zdi, stropy, střechy, schody atd. lze řešit z dřevěných konstrukcí. 

Z logiky věci, dřevěné bude vše, co lze s úspěchem za dřevo zaměnit, popř. s ohlédnutím do historie to, z čeho naši předci tvořili konstrukce svých obydlí.

8. Roubenka, Foto: Ing. arch. Petr Brandejský
8. Roubenka
Foto: Ing. arch. Petr Brandejský

Jak si stojíme s časem, pane mistr?

Nalejme si čistého vína hned na začátku. Nesporně klady převyšují nad zápory, pokud lze jiné řešení, nebo estetická či ekonomická preference jiného materiálu nazvat záporem.

Začneme od časových horizontů. Běžný čas na bydlení tohoto typu je od rozhodnutí po kolaudaci 7 měsíců. Základní pilíře jsou cca 7 týdnů na projektovou dokumentaci, cca 1 měsíc na spodní stavbu nebo základovou desku, 7 – 8 týdnů na přípravu výroby, 30 dnů na montáž stavby včetně instalací a rozvodů. Pochopitelně od vašeho rozhodnutí jít touto cestou, je třeba řešit náležitosti od financování, stavebního řízení, smlouvy o dílo, až po konečnou kolaudaci. 

No a co ty výhody? 

9. Moderní dřevostavba, Foto: pnwra
9. Moderní dřevostavba
Foto: pnwra
Na stavbě odpadají mimo spodní stavby veškeré mokré procesy, veškeré pracovní postupy jdou mimo vás, protože až po finální montáž se vše odehrává v halách realizační firmy. Při solidní realizační firmě a dodržení harmonogramu zažijete neskutečnou koncertní etudu, kdy po předání spodní stavby, v den „D“ začne nevšední představení. Najedou k vám speciální návěsy s možností převozu až 14 metrových komponentů, které jako Lego začnou zapadat na své místo. V průběhu tří dnů máte stavbu pod zámkem a lze pokračovat ve finalizaci všeho, co je třeba. Po 30 dnech si cinkáte klíčky od „svého hnízdečka“ a toto je k nastěhování. Žádné míchačky, žádné prosívání písku, betony, omítky, schnutí,  otravné prostoje potřebné na různé technologické procesy. Vypadá to jako nesmysl, nicméně pokud nestavíte s H-systémem a jim podobným dobrákům, pak vězte, že je to realita. Vaše stavba se neřídí denní dobou nebo ročním obdobím.

Jak je to možné?  

10. Interiér dřevostavby, Foto: Jeremy Levine Design
10. Interiér dřevostavby
Foto: Jeremy Levine Design
Vezmeme to popořádku. Pokud je realizační firma solidní, pak máte vyhráno už před závodem. Řezivo se vybírá ze zimní těžby, mimostředné, suché. Ve fabrice se řezivo dále suší v sofistikovaných sušičkách tak, aby zde byla i rezerva na dobu, než se komponenty ocitnou v teple pod střechou vašeho domu. Toto řezivo je dále zpracováváno na CNC počítačově řízených strojích v halách, s milimetrovou přesností. Rámové konstrukce jsou spojeny do větších celků, vyloženy izolací, opláštěny včetně vnitřních a vnějších izolací, parozábrany, fóĺie, a finálního povrchu, včetně omítek, sádrokartonů, obkladů, rozvodů vč. zásuvek aj. To vše se děje na pódiích, které mají absolutně rovný povrch a svou délkou odpovídají největším kusům zpracovávaných komponentů. Poté se skládají do svislé polohy dle potřebného pořadí k naskladňování a vyskladňování při převozu.

Solidní firmy vám umožní po domluvě kdykoliv navštívit výrobní halu a zkontrolovat stav vaší zakázky. Stejným způsobem se zpracují stropní dílce, střešní dílce včetně případných vaznic a trámů. Vše je zpracováno v pohledové kvalitě (zhlaví trámů viditelné u podkroví, sloupy aj.) a pochopitelně veškeré řezivo je původně impregnováno proti škůdcům, to viditelné později i případně mořeno nebo barveno. Vrstvy stěn a ostatních konstrukcí mají různé složení v řezu. S výhodou se zde užívají OSB desky, sádrokarton, sádrovláknité desky, fasádní polystyrén. Dobře realizovaná stavba se svými parametry splňuje nároky na energeticky úsporné bydlení, až po možné pasívní nebo nulové řešení(viz. článek „Pasívní bydlení“).

Předsudky, předsudky…

„Vy nás ale zásobujete, pane Karfík.“

11. Dřevostavba, Foto: pnwra
11. Dřevostavba
Foto: pnwra
V našem „českém dolíku“ panují občas prapodivné předsudky.  Spousta lidí se zamýšlí nad aspekty typu: „To jsou jen dvě dřevěné stěny a izolace? No ano, jsou… A to když někdo zvenku vystřelí, tak mě může zabít." " Cože???" " Že to někdo může prostřelit.“ Tento dotaz není fikce, ale skutečně vypadl z úst jedné dámy. Opravdu zcela běžná situace. Někdo vám courá kolem chalupy s puškou a… Pokud vás někdo bude chtít trefit, tak počká, až se zjevíte v okně nebo to tam napálí z raketometu. Každopádně je jedno, zda je kolem vás stěna z cihel nebo dřevěná konstrukce s izolací. Někdo jednou řekl: „Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá řešení.“ Tahle dáma evidentně chtěla bydlet v nedobytné betonové kobce jaderné elektrárny. Každopádně dotyčná byla slušný vzorek pro docenta Chocholouška. 

Ze dřeva, no to bude za pusu, že???

Další z předsudků řešil cenu takovéto stavby. Konkrétně, že tohle řešení musí být levnější… Když podumáme hlavou, že jsme zaměnili stavební materiál za dřevěnou konstrukci a instalace, rozvody, zařizovací předměty aj. zůstávají stejné jako u klasické stavby, není důvod se domnívat, že toto řešení bude výrazně levnější. Ta úspora spočívá v rychlosti výstavby, v čistotě stavby bez mokrých procesů, ekologičnost řešení, úspora na energiích během provozu, a v neposlední řadě „vůně dřeva“ nebo jeho krása přiznaných dřevěných částí skeletu a stěn. 

„Chlapi, pomalu dojezte a pojedeme, hoří nám  živnostenský úřad“

Další hledisko je např. požární odolnost. Každý soudí podle táboráku, nad kterým si vyráběl brikety ze špekáčků, že dřevo a oheň jsou problém. Paradoxně tyto stavby splňují požární hlediska lépe než kupř. cihelná stavba. Norma na opuštění hořícího domu hovoří ve prospěch dřevostavby. V době kdy tato ještě odolává (a požárníci dojídají sváču a chystají se na zásah) klasická stavba již ztrácí stabilitu, hroutí se stropy, ocelové nosníky se protahují a stávají se neúnosnými. To jen naše předsudky se nesrovnaly s vlastnostmi materiálů, jejich ztrátě pevnosti a stability. Pořád máme před očima, že poleno hoří, ocelová trubka nebo plech nehoří, cihla nehoří… 

To je šunt, ten dům mi vydrží sotva 300 let…

Naivní jsou i názory, že takový dům nevydrží věky. Pochopitelně dřevo je třeba upravit proti škůdcům a potom je takřka věčné. Dokladem toho jsou na vesnicích obdivované nádherné dřevěné chalupy, ve skanzenech urbanistické celky. A to v podstatě po celém světě.

Stejně tak panuje přesvědčení, že cihla je cihla. Myslíte si, že v Kanadě, Americe, ve Finsku a skoro v celém světě opravdu nemají cihly. Nebo využívají regionálních zdrojů, jednoduchosti řešení a výsledného efektu tohoto řešení. Buďme soudní. Ekologie, přírodní materiály, recyklace, úspora, kvalita, tradice, krása dřeva… To vše jsou ty aspekty, které nám toto řešení skýtá. Pokud je to jen trochu možné, zkusme této vnitřní nápovědě  naslouchat, odměna v podobě nádherného zdravého a úsporného bydlení vás nemine.

Zajímá vás něco, co vyřeší naše odpověď?

Pokud Vás zajímá něco, co se dotýká zmiňovaného tématu, případně i jiných věcí spojených s bydlením, potom na vaše dotazy odpovíme na našem diskuzním fóru na těchto stránkách. Pokud je váš dotaz možné vyřešit na této platformě, je vám naše pomoc plně k dispozici. Pochopitelně zde máme omezené možnosti a nelze pro každého napsat obsáhlý článek o dílčím řešení daného případu. Pokud problém vyžaduje rozsáhlejší zásah, potom se můžete přes naše stránky spojit s autorem a dohodnout si osobní kontakt s případným řešením za spolupráce architekta.

Ing. arch. Petr Brandejský

Použité zdroje:  Magenta Investment s.r.o.

Použité fotografie:

 1. chicagogeek, CC BY-ND 3.0
 2. Ing. arch. Petr Brandejský
 3. Ing. arch. Petr Brandejský
 4. Ing. arch. Petr Brandejský
 5. Ing. arch. Petr Brandejský
 6. Ing. arch. Petr Brandejský
 7. Ing. arch. Petr Brandejský
 8. Ing. arch. Petr Brandejský
 9. pnwra, CC BY 3.0
 10. Jeremy Levine Design, CC BY 3.0
 11. pnwra, CC BY 3.0
Sdílejte tento článek 0x 0x 0x
0x

Ing. arch. Petr Brandejský

Ing. arch. Petr Brandejský na sociálních sítích:
Sdělte ostatním čtenářům váš názor / Počet příspěvků: 1
Nadpis:
  Vaše jméno:
dřevostavba
Dřevostavbu doporučuju všem, co chtějí zdravě bydlet, hodně uštřit a rychle bydlet. Nám docela rychle postavila firma dřevostavby my home. A za nás velká spokojenost.
ODPOVĚDĚT
Tom | 25.07.2016

Přečtěte si také ↓

Očima architekta: Nepodceňujte vodní páry, největšího nepřítele zateplených střech

Očima architekta: Nepodceňujte vodní páry, největšího nepřítele zateplených střech

Vydáno: 27.01.2015 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčima architekta ▪ Přečteno: 4336x

Chystáte se rekonstruovat podkroví na bydlení nebo vás štvou ztráty tepla, nekontrolovatelně unikajícího z domu? Pak vás zřejmě čeká a nemine zateplení střechy. Co je při jeho realizaci důležité vám poví architekt Petr Brandejský.

Celý článek
Očima architekta: Pozor na pěnové mistry aneb Jaké závady najdete na vaší střeše?

Očima architekta: Pozor na pěnové mistry aneb Jaké závady najdete na vaší střeše?

Vydáno: 15.01.2015 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčima architekta ▪ Přečteno: 3038x

Vidíte při dešti nebo tání sněhu mokré flíčky v horních rozích místností pod střechou? Rychle zakročte, protože z malé skvrny může být obrovský problém. Jaké závady střechy způsobují zatékání, odhaluje Ing. arch. Petr Brandejský.

Celý článek
Očima architekta: udržujte střechu v dobrém stavu, ušetříte si spoustu starostí

Očima architekta: udržujte střechu v dobrém stavu, ušetříte si spoustu starostí

Vydáno: 23.12.2014 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčima architekta ▪ Přečteno: 2698x

Pořádná střecha je základem bydlení, a proto je důležité o ni pečovat. Umíte to? Renomovaný architekt Petr Brandejský vám v dalším díle seriálu o stavbách poradí, na jaká místa se soustředit, abyste předešli pozdějším problémům.

Celý článek