PROVOZ E-SHOPU BYL UKONČEN

Vážení zákazníci,

omlouváme se, ale provoz e-shopu byl ukončen. Objednávky již není možné provádět.

Děkujeme za pochopení.
0komentářů

Pasivní bydlení

Bydlet v pasivním domě znamená především ušetřit peníze za energie potřebné k vytápění, případně ochlazování jeho místností. Pronikněte do problematiky pasivního bydlení a porovnejte náklady na tyto stavby s aktuálními poplatky.
Vydáno: 08.02.2013 ▪ Autor: ▪ Přečteno: 3296x

Mlha za mnou, mlha přede mnou, chci platit málo, nejlépe nic za vytápění své nemovitosti…

Naše recenze by se mohly stát trochu únavné a monotónní. Proto si chviličku odskočíme od naší seznamky s jednotlivými funkcemi naší (vaší) domácnosti. V této chvíli konkrétně od ložnic a všeho, co s tímto tématem souvisí. Kam se vydáme? Zaklínadlo nás přeneslo k trochu snovému řešení vaší nemovitosti, ale to, o čem někdy sníme, nemusí být nutně nereálné. Určitě se vám někdy stalo, že vás sen leckdy vyděsil svojí skutečností a byli jste rádi za probuzení. V našem případě je tomu právě naopak. Nemovitost, která má atributy ekonomicky úsporného, ekologického a promyšleného řešení, vám vaše zdravé spaní rozhodně nezhorší. Žádné noční můry, kopání do peřiny nad ránem, pot v zátylku. Tušíte správně, hovoříme o nízkoenergetických a pasívních (případně i nulových) domech.

Jak na to?

1. Sociální dům a školka - Kodaň, Dánsko, Foto: seier+seier
1. Sociální dům a školka - Kodaň, Dánsko
Foto: seier+seier
Předesílám, že pasívní dům není novostavba, kde dalších dvacet let nesáhnete na pojistky, nevyčistíte střešní žlaby nebo sifón pod umyvadlem a vanou. Pasivita se netýká vás, ale vaší nemovitosti. Předpokládá se minimální, až „nulová“, vynaložená energie, tudíž i výdaje na provoz. Stejně tak nulový dům není stavba, kde se kupříkladu počet podlaží, či místností limitně blíží nule. Pokud chceme příměr, tak trefnější by zde bylo, že počítadlo (monitorující spotřebu energie na ochlazení nebo vytopení domu) má na svém číselníku setrvale nulu.

Podívejme se nejprve na kritéria, která by daná stavba měla splňovat. Chcete nemovitost, kde v létě je příjemná teplota a čerstvý vzduch, bez zbytečného větrání a průvanu. V zimě zase očekáváme tepelnou pohodu, která opět souvisí s potřebnou mírou čerstvého vzduchu, příjemnou teplotou, bez teplotních výkyvů a rázů, vlhkostí a s minimálními náklady na tyto úkony.

2. Pasivní majitel nemovitosti, Foto: doug_wertman
2. Pasivní majitel nemovitosti
Foto: doug_wertman
Jaké jsou náklady na takovou nemovitost? Nejsou výrazně odlišné od jakékoliv novostavby, pokud nestavíte jako alternativní bydlení vzdušnou „pastoušku“, která není předmětem naší verbální exkurze.

Laicky, takovéto bydlení nevyžaduje téměř žádné vytápění klasického typu a využívá tepelné zisky od elektrospotřebičů, od slunečního záření a v neposlední řadě i od obyvatel domu. Zisk z toho, co „neprotopíme“, není ovšem jedinou devízou našeho řešení. Filtrovaný a upravený vzduch umožňuje zdravé klima, bydlení bez plísní, zdravotních problémů z nečistot a prachu.

Uděláme si takové shrnutí našich poznatků:

 • ekonomické a ekologické bydlení
 • tepelná pohoda v jakékoliv roční době
 • čisté zdravé prostředí

Vše podtrženo a sečteno tvoří komfortní bydlení.

Co nějaká čísla?

3. Nízkoenergetické bytové domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
3. Nízkoenergetické bytové domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Pasívní dům spotřebuje ročně maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy.

Norma ČSN 73 0540 suše hovoří následovně:

"Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou spotřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou spotřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot, atd.

Dalším společníkem v našem úsporném mariáši je zmiňovaný nízkoenergetický dům. V tomto případě je počítáme s roční měrnou spotřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh/(m2a).

Když mariáš, tak ve třech, nulový dům (s přebytkem tepla) je dům s roční měrnou spotřebou tepla na vytápění nepřesahující 5 kWh/(m2a).

Takže v souhrnu spotřeba a náklady stoupají od nulového domu, přes pasívní dům, nízkoenergetický dům a dále…

Pro porovnání současná stavba s klasickým vytápěním a větráním okny má roční měrnou spotřebu tepla na vytápění 80 -140 kWh/(m2a). Domy z předešlých časů s nedostatečným zaizolováním, neekologickým původním zdrojem vytápění, větráním okny, mají roční měrnou spotřebu tepla na vytápění okolo 200 kWh/(m2a). No a jsme doma.

Je to novinka?

4. Nízkoenergetické bytové domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
4. Nízkoenergetické bytové domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Standard pasívního domu vznikl v diskuzi mezi profesorem Bo Adamsonem z Lund University (Švédsko) a Wolfgangem Feistem z Institut für Wohnen und Umwelt (Německo) v roce 1988. První čtyři domy byly podle tohoto standardu realizovány v Darmstadtu (Německo) v roce 1990. Od doby prvních prototypů byly postaveny již tisíce pasívních domů, převážně v německy mluvících zemích a Skandinávii. Jak prosadit tyto myšlenky a návrhy ve světě? Je to běh na dlouhou trať, o čemž svědčí i to, že v Severní Americe byl postaven první pasívní dům až v roce 2003 ve státě Illinois, další, již certifikovaný, v Minnesotě v roce 2006. V České republice byl první pasívní dům postaven v roce 2004, do roku 2008 jich byly uvedeny do provozu desítky. V roce 2008 byl postaven sériový soubor 13 pasívních domů v obci Koberovy u Turnova. Zdánlivě nebyl celý koncept nic nového pod sluncem, ale jak toho při tehdejších technických a technologických možnostech dosáhnout. Myšlenka byla prostá. Izolace, či tepelná ochrana domu musí být natolik výrazná, aby bylo možné upustit od konvenčního pojetí vytápění a využívat energii, která se nabízí mimo tyto klasické zdroje.

Podařilo se vystavět dům, jehož spotřeba v průběhu sledovaných 15 let nepřesáhla 10 kWh/(m2a), což při návratu v našem textu je možné klasifikovat jako něco mezi nulovým a pasívním domem. Pro lepší představu je to asi desetina spotřeby klasického domu. Vynásobme cenami médií za klasický ohřev a pochopíme, kde se skrývá ta snová dimenze celého problému. Pochopitelně všechny další aspekty jako zdraví, ekologie aj. jsou stále ve hře. Mezi tím se pochopitelně změnilo mnohé a v současné době je kupříkladu v Rakousku poptávka po tomto typu bydlení trojnásobná oproti nabídce.

 

Co je potřebné pro tento způsob bydlení?

5. Řez - schéma pasívního domu, Autor: Ing. arch. Petr Brandejský
5. Řez - schéma pasívního domu
Autor: Ing. arch. Petr Brandejský
V kostce jsou to:

 • orientace místností vůči světovým stranám
 • kvalitní izolace stěn a střechy
 • kvalitní výplně otvorů – okna a dveře včetně rámů a zasklení
 • neprůvzdušnost a vzduchotěsnost celého objektu
 • účinné větrání s rekuperací

Stěny, stropy

Zateplení stěn je nezbytností, protože v klasické stavbě bez rekuperace byl prostup vzduchu stěnami (byť nechtěný) skoro nutností, stran plísní a leckdy i čerstvého vzduchu. V případě použití rekuperace vzduchu je naopak nezbytností hermetické zaizolování domu, jeho obálky. Někdy je maximální zateplení kupř. polystyrenem spojováno s možností tvorby plísní. Rekuperací však tento problém odpadá. Vzduch se čistí, je zbaven přemíry vlhkosti.

Výplně otvorů

U oken a dveří je nezbytností kvalitní trojsklo s použitím ušlechtilých plynů a polyesterové zrcadlové fólie. Rámy jsou slabým článkem výplní otvorů. Proto je dobré mít je zapuštěné v zesíleném ostění, a pečlivě volit jejich tepelně-technické vlastnosti. Je možné i větrat klasicky okny, ale vzhledem ke komfortnosti vzduchu uvnitř, to nutné není. Z tohoto důvodu se některá křídla oken dělají fixní, čímž odpadají další kolizní místa (spáry aj). Na fotografiích vidíme, že v tomto typu bydlení je hojně využíváno stínící techniky, jako jsou neprodyšné žaluzie v rámu s plným odstíněním otvoru, slunolamy, markýzy aj.

Rekuperační jednotka

6. Nízkoenergetický dům, Foto: Kit Latham Berkshires
6. Nízkoenergetický dům
Foto: Kit Latham Berkshires
Dosáhnout na kritéria nízkoenergetických domů (pasívních i nulových) je prakticky nemožné bez využití rekuperační jednotky. Čerstvý vzduch bere zvenku, ten čistí a ohřívá nebo chladí na potřebnou teplotu. Vzduch z místnosti naopak vychází přes výměník, kde předá svoje teplo vzduchu příchozímu. Není to jen nějaké drobné jímání tepla, ale v procentech to leckdy znamená, že účinnost rekuperátorů je 95%. Zbylých 5% je dohříváno elektricky nebo teplou vodou. Rozvody jsou situovány a řešeny obdobně jako u klimatizace. Celá jednotka bývá situována v technické místnosti, mimo obytnou část domu. Rekuperátor je většinou tvořen výměníkem, ventilátorem odtahu a ventilátorem čerstvého vzduchu. Obě tyto soustavy mají svoje filtry, které můžou být doplněny protipylovým filtrem pro alergiky, popř. filtrem z aktivního uhlí proti vnějším pachům. Je dobré tuto jednotku kombinovat kupř. se vzduchovým zemním výměníkem tepla. Celý princip pracuje na rozdílu teplot v místě zemního čerpadla (2 m pod zemí je konstantní teplota + 10 °C) a vnější teploty v zimě i v létě. Hojně je využíváno u těchto domů i solárních panelů. Co se týká otázky vnitřních krbů, není problém objekt krbem vybavit, pouze se nedoporučuje vložka s otevřeným topeništěm. Má to svoji logiku, protože do vyváženého celku s přehlednou a přesnou výměnou tepla a vzduchu, vložíme prvek, který systém v místě krbu rozladí.

7. Nízkoenergetické bytové domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
7. Nízkoenergetické bytové domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Jako v každé bajce drobné ponaučení. Pokud vám bude někdo tvrdit, že vám vytvoří dům s kvalitní izolací a dosáhne tak efektu nízkoenergetických domů, ale bez rekuperační jednotky, nevěřte mu. Dobrá izolace je vždy pochopitelně ku prospěchu věci. Ale pokud je toto vytrženo z kontextu, dotyčný chytrák pouze těží z trendovosti celé problematiky.

Co za co?

Pokud vezmeme cenu tohoto bydlení ve vztahu vůči úspoře, potom vězte, že hovoříme o navýšení ceny cca o 3 – 10 % oproti úspoře 40 – 60 % ročně za vytápění. Ekologičnost a ekonomičnost jsou jen částí výhod nízkoenergetického bydlení. Obtížně můžeme kvantifikovat kupříkladu zdravé prostředí pro alergiky, lidi s dýchacími potížemi, nemocné, ale i starší lidi.

Jak takový dům poznáme?

8. Nízkoenergetické rodinné domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
8. Nízkoenergetické rodinné domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Často je to stavba jako každá jiná. Nicméně některé danosti jsou i v této problematice vhodné k následování. Fasády i celá stavba jsou povětšinou tvořeny rovnými plochami, bez zbytečných výstupků, úskoků a komplikovaných tvarových výstřelků. Je nabíledni, proč tomu tak je. Složité tvary se hůře izolují, komplikují nám stavbu tepelnými mosty a složitými detaily. Nejvýhodnější by bylo vyrobit dům ve tvaru koule, kdy při nejmenším povrchu, docílíme největšího objemu. Tento tvar ovšem není technicky i technologicky využitelný, takže se nabízí hlavně kubus, krychle, hranol, popř. části válce, kuželu či jehlanu a jejich průniky. Objekt je vhodné vkusně propojit s přírodou, zapustit do svahu, využít přirozené izolace rostlou zeminou. Okna pokud možno nejsou velkoplošná a také se vyhýbají složitým detailům. Vzhledem k ceně kvalitních rámů a trojskla se speciální úpravou, je vhodné stavbu neprodražovat. Fasády mohou být vrstvené, velmi pestré, ale i zde je třeba hledět na barvy, které fasádu zbytečně ohřívají. Rozdíl teploty u tmavé fasády může být o 3 až 5 °C vyšší než u fasády světlé.

9. Fasáda nízkoenergetického domu, Foto: lujayhtiot
9. Fasáda nízkoenergetického domu
Foto: lujayhtiot
Obdobně to platí i o materiálovém zpracování. I z těchto pravidel existují výjimky, viz dětská školka s velkoplošným prosklením fasády aj. Ale pokud chceme udržet v rozumné míře naše výdaje na pořízení stavby, je dobré tyto principy vzít v potaz. To ovšem neznamená, že v těchto mantinelech nelze postavit zajímavou a osobitou stavbu. Naše ukázky na fotkách jsou toho důkazem. Lehce strohé a technicistní pojetí doplněné průvlaky, řazením oken, citlivé svým zakomponováním do celku okolí, doplněné vkusně zelení, barevností fasády, slunolamy apod. vyznívá velmi moderně, vkusně a uspořádaně. I zde platí okřídlené, méně je někdy více, opak potkáváme dnes na každém kroku.

Pokud Vás zajímá něco, co se dotýká zmiňovaného tématu, případně i jiných věcí spojených s bydlením, potom na vaše dotazy odpovíme na našem diskuzním fóru na těchto stránkách. Pokud je váš dotaz možné vyřešit na této platformě, je vám naše pomoc plně k dispozici. Pochopitelně zde máme omezené možnosti a nelze pro každého napsat obsáhlý článek o dílčím řešení daného případu. Pokud problém vyžaduje rozsáhlejší zásah, potom se můžete přes naše stránky spojit s autorem a dohodnout si osobní kontakt s případným řešením za spolupráce architekta.

Ing. arch. Petr Brandejský

Použité zdroje:

 • CENTRUM PASÍVNÍHO DOMU
 • ASTING CZ PASÍVNÍ DOMY s.r.o.
 • WIKIPEDIE

Použité fotografie:

 1. seier+seier, CC BY 3.0
 2. doug_wertman, CC BY 3.0
 3. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 4. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 5. Ing. arch. Petr Brandejský
 6. Kit Latham Berkshires, CC BY-ND 3.0
 7. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 8. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 9. lujayhtiot, CC BY-ND 3.0
Sdílejte tento článek 0x 0x 0x
0x

Ing. arch. Petr Brandejský

Ing. arch. Petr Brandejský na sociálních sítích:
Sdělte ostatním čtenářům váš názor / Počet příspěvků: 0
Nadpis:
  Vaše jméno:

Přečtěte si také ↓

Očima architekta: Nepodceňujte vodní páry, největšího nepřítele zateplených střech

Očima architekta: Nepodceňujte vodní páry, největšího nepřítele zateplených střech

Vydáno: 27.01.2015 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčima architekta ▪ Přečteno: 4348x

Chystáte se rekonstruovat podkroví na bydlení nebo vás štvou ztráty tepla, nekontrolovatelně unikajícího z domu? Pak vás zřejmě čeká a nemine zateplení střechy. Co je při jeho realizaci důležité vám poví architekt Petr Brandejský.

Celý článek
Očima architekta: Pozor na pěnové mistry aneb Jaké závady najdete na vaší střeše?

Očima architekta: Pozor na pěnové mistry aneb Jaké závady najdete na vaší střeše?

Vydáno: 15.01.2015 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčima architekta ▪ Přečteno: 3048x

Vidíte při dešti nebo tání sněhu mokré flíčky v horních rozích místností pod střechou? Rychle zakročte, protože z malé skvrny může být obrovský problém. Jaké závady střechy způsobují zatékání, odhaluje Ing. arch. Petr Brandejský.

Celý článek
Očima architekta: udržujte střechu v dobrém stavu, ušetříte si spoustu starostí

Očima architekta: udržujte střechu v dobrém stavu, ušetříte si spoustu starostí

Vydáno: 23.12.2014 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčima architekta ▪ Přečteno: 2703x

Pořádná střecha je základem bydlení, a proto je důležité o ni pečovat. Umíte to? Renomovaný architekt Petr Brandejský vám v dalším díle seriálu o stavbách poradí, na jaká místa se soustředit, abyste předešli pozdějším problémům.

Celý článek