PROVOZ E-SHOPU BYL UKONČEN

Vážení zákazníci,

omlouváme se, ale provoz e-shopu byl ukončen. Objednávky již není možné provádět.

Děkujeme za pochopení.
0komentářů

Pravidla a podmínky soutěže - Olympia

Vyhrajte dárkový poukaz na nábytek z našeho eshopu. Přijďte 27. nebo 28. února 2016 do Olympie v Brně a zkuste štěstí v našich soutěžích.
Vydáno: 19.02.2016 ▪ Autor: ▪ Přečteno: 1514x

I.

VÝKLAD POJMŮ

Organizátor soutěže: EXITERIA a.s., sídlem Vídeňská 119, 619 00 Brno, IČ: 28649419, DIČ: CZ28649419, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7393.

Účastník soutěže: každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, plně způsobilá k právním úkonům, která v době konání soutěže splní podmínky soutěže v těchto Pravidlech specifikované. I

I.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

1. Účastníkem soutěže se může stát každá výše specifikovaná osoba, která akceptuje Pravidla soutěže a splní podmínky účasti v soutěži.

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává účastník soutěže, který bude určen jako další v pořadí.

3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane některá z těchto osob, cena se neodevzdá.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžní odpovědi, které:

a) neodpovídají zadanému tématu,
b) by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže nebo jeho webových stránek,
c) jsou pohoršující, neetické nebo byly pořízeny v rozporu s těmito Pravidly nebo právními předpisy.
d) byly neúplné

III.

TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 27. 2. 2016 do 28. 2. 2016.

2. Účastník soutěže se může účastnit pouze jednou.

IV.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Soutěžící odpoví na soutěžní otázku a vyplní dotazník v elektronické podobě.

2. Vyhrává autor (soutěžící) každé sté správné odpovědi se správně vyplněným dotazníkem a se zodpovězenými všemi částmi dle pravidel. Každý autor sté správné odpovědi, krom čtyřstého autora správné odpovědi, obdrží dárkový poukaz na nákup nábytku v e-shopu MT-nábytek v hodnotě 500 Kč. Čtyřstý správně odpovídající soutěžící jako jediný obdrží dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč, který může využít na nákup zboží na e-shopu MT nábytek.

3. Vyhlášení výherců proběhne 4.3.2016 na Facebookovém profilu MT-nábytek.cz. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím zpráv na Facebooku, či e-mailem.

V.

VÝHRY V SOUTĚŽI A JEJICH PŘEDÁNÍ

1. Ceny soutěže jsou následující: dárkový poukaz na nábytek v e-shopu MT-nábytek.cz v hodnotě 500 korun, dárkový poukaz na nábytek v e-shopu MT-nábytek.cz v hodnotě 2000 korun.

2. Výhra bude výherci zaslána na jeho žádost:

a) prostřednictvím České pošty na adresu, kterou výherce uvede jako odpověď na zprávu o oznámené o výhře, a to do 30 dnů po skončení soutěže, nebo
b) elektronickou poštou na email, který výherce uvede jako odpověď na zprávu o oznámení o výhře, a to do 30 dnů po skončení soutěže.

3. Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení s doručením zásilek s výhrami zaslaných výhercům, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty. V případě nemožnosti doručit výhru (např. vrácení odesílateli) či jejich nepřevzetí výherci nebo v případě jiného problému s doručením výher, propadají tyto výhry bez náhrady organizátorovi soutěže.

4. Účastníkům soutěže nevzniká žádný právní nárok na výhry v soutěži. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích.

5. Pokud výherce nesdělí kontaktní údaje pro předání výhry do 7 kalendářních dní od výzvy, bude výhra předána náhradnímu výherci, který se se správnou odpovědí umístí v pořadí na nejbližší následující pozici.

VI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Každý výherce, který organizátorovi soutěže poskytne osobní údaje, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jím poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o produktech organizátora soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s jeho produkty.

2. Účastník soutěže současně uděluje organizátorovi soutěže výslovný souhlas s užitím sdělených osobních údajů za účelem zařazení do databáze organizátora soutěže a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení ze strany organizátora soutěže.

3. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.

4. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora soutěže odvolán.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v aktuální podobě a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže, kteří se zavazují je bezvýhradně dodržovat.

2. Případná neplatnost či rozporuplnost jednotlivých ustanovení těchto Pravidel nemá vliv na platnost Pravidel jako celku.

3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

4. Každý účastník soutěže se účastní soutěže na vlastní riziko. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly. Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že organizátor soutěže neodpovídá za škody vyplývající, založené na nebo vzešlé z činností souvisejících se soutěží. Toto omezení je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.

5. Organizátor se zavazuje zajistit uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry v této soutěži zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy. 6. Účastníci soutěže a organizátor soutěže výslovně sjednávají, že veškeré jejich vzájemné vztahy se budou řídit právním řádem České republiky.

Toto znění pravidel je platné od 1. 2. 2016.

Sdílejte tento článek 0x 0x 0x
0x

Niki Pavlíková

Niki Pavlíková na sociálních sítích:
Sdělte ostatním čtenářům váš názor / Počet příspěvků: 0
Nadpis:
  Vaše jméno:

Ostatní hlasování

Soutěž o bytové dekorace. Doplňte větu, přidejte fotku a vyhrajte!

Soutěž o bytové dekorace. Doplňte větu, přidejte fotku a vyhrajte!

Vydáno: 30.05.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSoutěže ▪ Přečteno: 1693x

Soutěž o bytové dekorace. Doplňte větu, přidejte fotku a vyhrajte!

Hlasovat
Pravidla a podmínky soutěže - MOBITEX 2016

Pravidla a podmínky soutěže - MOBITEX 2016

Vydáno: 05.04.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSoutěže ▪ Přečteno: 1553x

Přijďte ve dnech 20. - 23. 4. 2016 na Mezinároní veletrh nábytku MOBITEX na brněnském výstavišti a vyhrajte slevovou poukázku na nábytek v eshopu MT nábytek.

Hlasovat
Pravidla a podmínky soutěže o dárkové poukazy

Pravidla a podmínky soutěže o dárkové poukazy

Vydáno: 18.02.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSoutěže ▪ Přečteno: 1613x

Od 18. února můžete v nové fotosoutěži MT nábytku vyhrát slevový poukaz na nábytek. Pošlete nám fotku nábytku, který chcete vyměnit. Hrajeme na Facebooku.

Hlasovat