PROVOZ E-SHOPU BYL UKONČEN

Vážení zákazníci,

omlouváme se, ale provoz e-shopu byl ukončen. Objednávky již není možné provádět.

Děkujeme za pochopení.
0komentářů

Pravidla a podmínky soutěže o dárkové poukazy

Zapojte se do soutěže o dárkové poukazy na nábytek a udělejte radost sobě nebo svým blízkým. Vtipně odpovězte na otázku "Komu byste poukaz darovali a proč" a jeden ze tří poukazů může být váš. Soutěž trvá od 11. do 17. 12. 2015.
Vydáno: 11.12.2015 ▪ Autor: ▪ Přečteno: 1623x

I.
VÝKLAD POJMŮ


Organizátor soutěže: EXITERIA a.s., sídlem Vídeňská 119, 619 00 Brno, IČ: 28649419, DIČ: CZ28649419, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7393.

Účastník soutěže: každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, plně způsobilá k právním úkonům, která v době konání soutěže splní podmínky soutěže v těchto Pravidlech specifikované.

II.
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI


Účastníkem soutěže se může stát každá výše specifikovaná osoba, která akceptuje Pravidla soutěže a splní podmínky účasti v soutěži. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává účastník soutěže, který bude určen jako další v pořadí. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane některá z těchto osob, cena se neodevzdá. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžní odpovědi, které:

  1. neodpovídají zadanému tématu,
  2. by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže nebo jeho webových stránek,
  3. jsou pohoršující, neetické nebo byly pořízeny v rozporu s těmito Pravidly nebo právními předpisy.

 

III.
TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE


Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 11. 12. 2015 do 17. 12. 2015. Účastník soutěže se může účastnit pouze jednou.

IV.
PRŮBĚH SOUTĚŽE


Soutěžící napíše svou odpověď na otázku “Komu byste věnovali dárkový poukaz na nábytek a proč?” do komentáře pod příspěvkem soutěže na profilu MT-nábytek.cz na Facebooku. O třech výhercích rozhodne porota složená z týmu MT-nábytek.cz, která vybere 3 nejvtipnější odpovědi podle svého uvážení. Vyhlášení výherců proběhne 21. 12. 2015 na Facebookovém profilu MT-nábytek.cz. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím zpráv na Facebooku.

V.
VÝHRY V SOUTĚŽI A JEJICH PŘEDÁNÍ


Ceny soutěže jsou následující:

  1. místo dárkový poukaz na nábytek v eshopu MT-nábytek.cz v hodnotě 3000 korun,
  2. místo dárkový poukaz na nábytek v eshopu MT-nábytek.cz v hodnotě 2000 korun,
  3. místo dárkový poukaz na nábytek v eshopu MT-nábytek.cz v hodnotě 1000 korun.

Výhra bude výherci zaslána na jeho žádost:

a) prostřednictvím České pošty na adresu, kterou výherce uvede jako odpověď na zprávu o oznámené o výhře, a to do 30 dnů po skončení soutěže,

b) elektronickou poštou na email, který výherce uvede jako odpověď na zprávu o oznámení o výhře, a to do 30 dnů po skončení soutěže.


Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení s doručením zásilek s výhrami zaslaných výhercům, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty. V případě nemožnosti doručit výhru (např. vrácení odesílateli) či jejich nepřevzetí výherci nebo v případě jiného problému s doručením výher, propadají tyto výhry bez náhrady organizátorovi soutěže.
Účastníkům soutěže nevzniká žádný právní nárok na výhry v soutěži. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích.
Pokud výherce nesdělí kontaktní údaje pro předání výhry do 7 kalendářních dní od výzvy, bude výhra předána náhradnímu výherci, který bude vybrán porotou.

VI.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Každý výherce, který organizátorovi soutěže poskytne osobní údaje, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jím poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o produktech organizátora soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s jeho produkty.
Účastník soutěže současně uděluje organizátorovi soutěže výslovný souhlas s užitím sdělených osobních údajů za účelem zařazení do databáze organizátora soutěže a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení ze strany organizátora soutěže.
Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.
Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora soutěže odvolán.

 

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v aktuální podobě a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže, kteří se zavazují je bezvýhradně dodržovat.
Případná neplatnost či rozporuplnost jednotlivých ustanovení těchto Pravidel nemá vliv na platnost Pravidel jako celku.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Každý účastník soutěže se účastní soutěže na vlastní riziko.  Organizátor soutěže neodpovídá za žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly.  Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že organizátor soutěže neodpovídá za škody vyplývající, založené na nebo vzešlé z činností souvisejících se soutěží. Toto omezení je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.
Organizátor se zavazuje zajistit uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry v této soutěži zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.
Účastníci soutěže a organizátor soutěže výslovně sjednávají, že veškeré jejich vzájemné vztahy se budou řídit právním řádem České republiky.

Tato znění pravidel je platné od 11. 12. 2015

Sdílejte tento článek 0x 0x 0x
0x

Niki Pavlíková

Niki Pavlíková na sociálních sítích:
Sdělte ostatním čtenářům váš názor / Počet příspěvků: 0
Nadpis:
  Vaše jméno:

Ostatní hlasování

Soutěž o bytové dekorace. Doplňte větu, přidejte fotku a vyhrajte!

Soutěž o bytové dekorace. Doplňte větu, přidejte fotku a vyhrajte!

Vydáno: 30.05.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSoutěže ▪ Přečteno: 1693x

Soutěž o bytové dekorace. Doplňte větu, přidejte fotku a vyhrajte!

Hlasovat
Pravidla a podmínky soutěže - MOBITEX 2016

Pravidla a podmínky soutěže - MOBITEX 2016

Vydáno: 05.04.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSoutěže ▪ Přečteno: 1555x

Přijďte ve dnech 20. - 23. 4. 2016 na Mezinároní veletrh nábytku MOBITEX na brněnském výstavišti a vyhrajte slevovou poukázku na nábytek v eshopu MT nábytek.

Hlasovat
Pravidla a podmínky soutěže - Olympia

Pravidla a podmínky soutěže - Olympia

Vydáno: 19.02.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSoutěže ▪ Přečteno: 1516x

Vyhrajte dárkový poukaz na nábytek z našeho eshopu. Přijďte 27. nebo 28. února 2016 do Olympie v Brně a zkuste štěstí v našich soutěžích.

Hlasovat